LỊCH THI

Cuộc thi trực tuyến: Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

------------------------------------

               

Cuộc thi triển khai từ ngày 04/3/2024 đến ngày 28/4/2024, chia làm 04 kỳ, mỗi kỳ 02 tuần:

 

 

- Kỳ 1: Bắt đầu từ 8h00’ ngày 04/3/2024 đến 24h00’ ngày 17/3/2024.

- Kỳ 2: Bắt đầu từ 0h00’ ngày 18/3/2024 đến 24h00’ ngày 31/3/2024.

- Kỳ 3: Bắt đầu từ 0h00’ ngày 01/4/2024 đến 24h00’ ngày 14/4/2024.

- Kỳ 4: Bắt đầu từ 0h00’ ngày 15/4/2024 đến 24h00’ ngày 25/4/2024.