THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

(Kèm theo Kế hoạch số 93-KH/BTGTU, ngày 23/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

-----

 

 

I. TÊN GỌI, PHẠM VI TỔ CHỨC, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam.

2. Phạm vi tổ chức: Phát động, tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

3. Đối tượng thi: 

- Công dân Việt Nam ở trong nước và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

- Trừ các cá nhân tham gia Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, các cá nhân thuộc các đơn vị thiết kế phần mềm Website hoặc trực tiếp vận hành trực tuyến phục vụ Cuộc thi.

II. CÁCH THỨC, HÌNH THỨC VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

1. Cách thức thi

Trên trang Website, người tham gia Cuộc thi thực hiện các thao tác sau:

- Truy cập vào đường link Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam (trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Hoà Bình, Báo Hoà Bình điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hoà Bình).

- Điền thông tin cá nhân (họ tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ, điện thoại liên lạc và Email).

- Mỗi câu hỏi đều có các phương án trả lời để người dự thi lựa chọn, trong đó có 01 phương án đúng.

- Dự đoán số lượt người trả lời.

- Kết thúc.

2. Hình thức

- Thi trắc nghiệm theo kỳ bằng hình thức trực tuyến.

- Mỗi kỳ sẽ có 09 câu hỏi và dự đoán số lượt người trả lời.

- Người tham gia dự thi truy cập vào đường link trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Hoà Bình, Báo Hoà Bình điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hoà Bình để cập nhật thông tin cá nhân, lựa chọn đáp án đúng, dự đoán số lượt người trả lời.

- Không hạn chế số lần tham gia dự thi.

3. Công bố kết quả cuộc thi: 

Ban Tổ chức công bố kết quả 01 kỳ/lần trên các phương tiện thông tin đại chúng.

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Nội dung

- Chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về biển, đảo và nguyên tắc giải quyết tranh chấp trên biển.

- Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Luật biển Việt Nam năm 2012.

- Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

- Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC).

- Vai trò, vị trí và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.

- Chủ quyền và quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông.

- Những thành tựu xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

* Tài liệu tham khảo: Người tham gia Cuộc thi sử dụng tài liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Thời gian

Cuộc thi triển khai từ ngày 04/3/2024 đến ngày 28/4/2024, chia làm 04 kỳ, mỗi kỳ 02 tuần:

- Kỳ 1: Bắt đầu từ 8h00’ ngày 04/3/2024 đến 24h00’ ngày 17/3/2024.

- Kỳ 2: Bắt đầu từ 0h00’ ngày 18/3/2024 đến 24h00’ ngày 31/3/2024.

- Kỳ 3: Bắt đầu từ 0h00’ ngày 01/4/2024 đến 24h00’ ngày 14/4/2024.

- Kỳ 4: Bắt đầu từ 0h00’ ngày 15/4/2024 đến 24h00’ ngày 28/4/2024.

3. Cơ cấu giải thưởng

3.1. Giải thưởng cho tập thể có số lượng người tham gia Cuộc thi nhiều nhất

- 01 Giải nhất: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 3.000.000 đồng/1 giải.

- 02 Giải nhì: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 2.000.000 đồng/1 giải.

- 03 Giải ba: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 1.000.000 đồng/1 giải.

3.2. Giải thưởng cá nhân theo kỳ

Cơ cấu giá trị giải thưởng dành cho người tham gia trả lời đúng đáp án của Cuộc thi, dự đoán đúng hoặc gần nhất số lượt người trả lời theo kỳ, cụ thể:

- 01 Giải nhất: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 2.000.000 đồng/1 giải.

- 02 Giải nhì: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 1.500.000 đồng/1 giải.

- 03 Giải ba: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 1.000.000 đồng/1 giải.

IV. CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM, XÉT GIẢI, ĐIỀU KIỆN ĐẠT GIẢI, TRAO GIẢI THƯỞNG

1. Cách thức tính điểm: Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 01 điểm, tổng số điểm tối đa là 09 điểm/09 câu hỏi.

2. Cách thức xét giải, điều kiện đạt giải

a. Đối với giải thưởng tập thể

- Ban Tổ chức Cuộc thi xét giải đối với các tập thể thuộc tỉnh Hòa Bình.

- Thứ tự xếp giải sẽ được lấy từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo Mục 3.1 của mục III Thể lệ này.

- Ban Tổ chức Cuộc thi xét lần lượt theo các tiêu chí sau: Tổng số lượt người tham gia dự thi; tổng số lượt người trả lời đúng.

b. Đối với giải thưởng cá nhân

- Thứ tự xếp giải sẽ được lấy từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo điểm 3.2 của mục III Thể lệ này.

- Ban Tổ chức Cuộc thi xét lần lượt theo các tiêu chí sau: Số điểm làm bài thi; dự đoán đúng hoặc gần nhất số lượt người trả lời theo kỳ; thời gian làm bài thi (thời gian làm bài thi ít hơn sẽ xếp giải cao hơn).

3. Trao giải

Kết quả thi và thông tin về giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi đăng tải trên Báo Hoà Bình điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hoà Bình, Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Hoà Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hoà Bình.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ liên hệ trực tiếp với các cá nhân bằng điện thoại (theo số điện thoại đăng ký khi tham gia thi) và thông báo bằng văn bản tới tập thể đạt giải.

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức tổng kết, trao giải thưởng vào thời gian thích hợp.

V. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Không công nhận kết quả

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả và trao thưởng trong các trường hợp sau:

a. Thông tin cá nhân không trùng với thông tin trên bài thi. Ban Tổ chức Cuộc thi không liên hệ được với người tham gia thi qua số điện thoại đã đăng ký trong thời gian 05 ngày tính từ ngày công bố kết quả Cuộc thi.

b. Cá nhân sử dụng thông tin không có thật hoặc sử dụng thông tin của người khác để đăng ký thi.

c. Sử dụng phần mềm, kỹ thuật, công nghệ thông tin để tự động làm nhiều bài thi.

d. Có hành vi vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục; làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan, an toàn thông tin của Cuộc thi.

e. Tập thể có cá nhân vi phạm các điểm a, b, c, d của mục này.

2. Giải quyết khiếu nại

a. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến kết quả Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi để xem xét, giải quyết theo quy định (Địa chỉ nhận khiếu nại: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình, số 14 đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình); Số điện thoại: 02183.852.375.

b. Thời gian nhận khiếu nại: 05 ngày kể từ thời điểm Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả.

c. Cấp giải quyết khiếu nại duy nhất là Ban Tổ chức Cuộc thi.

 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI