Kết quả công tác Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Tin hoạt động | 21-02-2024 | 33 lượt xem

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Ngành Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của dân tộc, các ngành; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, công tác biên giới trên đất liền với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực; tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ xây dựng danh mục các sự kiện tiêu biểu để chỉ đạo tuyên truyền hàng năm. Qua đó đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí phấn khởi, sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020 - 2023 và các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

Công tác tổng kết thực tiễn được quan tâm chú trọng, trọng tâm là sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh Hòa Bình; đã tổ chức hàng trăm cuộc kiểm tra, khảo sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hoá, văn nghệ, nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, lịch sử Đảng…. 

Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, sâu sát của cấp uỷ các cấp. Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố đều chuẩn bị chu đáo từ khâu chiêu sinh, mở lớp, tổ chức quản lý lớp học, các điều kiện cho giảng dạy, sinh hoạt của giảng viên và học viên; thực hiện nghiêm túc quy chế, đảm bảo thời gian và nội dung. Đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức đã khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Kết quả công tác lý luận chính trị đã phục vụ đắc lực cho việc nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, năng lực điều hành quản lý của chính quyền và đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý và giáo viên năm 2023 do Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Bôi (Hòa Bình) tổ chức.

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được quan tâm triển khai hiệu quả, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt. Qua đó, lề lối làm việc, tác phong công tác và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trên địa bàn tỉnh được nâng lên. Tính tiên phong, gương mẫu tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã có bước chuyển biến rõ nét. Những vấn đề bức xúc của người dân đã được các cấp có thẩm quyền quan tâm, giải quyết.

Công tác chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn hoá - văn nghệ, hoạt động biểu diễn và việc tổ chức Lễ hội trên địa bàn đảm bảo an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, văn minh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng nắm tình hình tư tưởng của đội ngũ văn nghệ sỹ, tình hình hoạt động của các Chi hội văn học - nghệ thuật; tuyên truyền, vận động hội viên nêu cao trách nhiệm của văn nghệ sỹ trong sáng tạo văn học, nghệ thuật, không tham gia các tổ chức không được pháp luật công nhận.

Đặc biệt, ngành Tuyên giáo Tỉnh Hòa Bình đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ”Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2025”. Đồng thời, thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền với Báo Nhân Dân để quảng bá những thành tựu, kinh tế xã hội của tỉnh trên Báo Nhân Dân; xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra giám sát; phối hợp tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng nông thôn mới; công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chính sách thuế...

Trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các mặt của đời sống xã hội, ngành Tuyên giáo Hòa Bình đã góp phần kịp thời cung cấp và định hướng thông tin cho báo chí về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tuyên truyền triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân; các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của Nhân dân. Cùng với đó, thông tin rộng rãi những tấm gương điển hình, người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch; phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong phòng, chống dịch như đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

Có thể nói, nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, toàn ngành Tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy triển khai đạt kết quả trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở luôn nêu cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm trong công tác, phấn đấu vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công tác Tuyên giáo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đoàn Cần

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình