Tự hào 75 năm truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình

Tin hoạt động | 21-02-2024 | 67 lượt xem

 Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.

 

Tháng 1/1948 ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngành Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình, đánh dấu bằng sự kiện Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy. Trải qua các thời kỳ cách mạng với nhiều tên gọi khác nhau, song trong hơn bẩy thập kỷ hình thành và phát triển, ngành Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình luôn đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, nỗ lực trong mọi mặt công tác, trở thành một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng và có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền và giáo dục tư tưởng, chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Ngành Tuyên giáo tỉnh được hình thành trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp, với tên gọi ban đầu là Ban Tuyên huấn do Tỉnh uỷ Hoà Bình quyết định thành lập vào tháng 1/1948. Trong giai đoạn 1948-1954, ngành Tuyên huấn tỉnh đã phục vụ đắc lực công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hoạt động tuyên truyền, huấn luyện cán bộ thời kỳ này đã góp phần đập tan âm mưu lập "xứ Mường tự trị” của thực dân Pháp, xây dựng tỉnh thành hậu phương vững mạnh. Giai đoạn 1954 -1975, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo tỉnh đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng CNXH và chống Mỹ, cứu nước. Công tác tuyên giáo đã tham mưu giúp cấp uỷ huy động lực lượng làm công tác tuyên giáo phục vụ tốt các đợt nghiên cứu, học tập trong Đảng và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về đường lối cách mạng XHCN ở miền Bắc, đường lối cách mạng ở miền Nam, con đường đấu tranh thống nhất đất nước. Qua các tài liệu tuyên truyền là nội san "Học tập”, tờ báo "Toàn thắng”, tờ Tin Hoà Bình - những tài liệu tuyên truyền sắc bén của ngành Tuyên giáo tỉnh đã cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc hiểu rõ hơn đường lối, chủ trương của Đảng cũng như vai trò và sức mạnh của quần chúng, quyết tâm đẩy mạnh sản xuất, thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất… "Lực lượng làm công tác tuyên giáo đã xác định rõ hơn vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình đối với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đối với sự nghiệp cách mạng, đó là bước đột phá của công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh”[1].

Trong những năm xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên giáo của Đảng tập trung cùng cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kiến thiết dựng xây và bảo vệ đất nước. Ở Hoà Bình công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng tỉnh Hà Sơn Bình vững mạnh (giai đoạn 1976 - 1991); nổi bật là công tác tuyên truyền di chuyển 2.206 hộ dân, giải phóng lòng hồ sông Đà xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Ban Tuyên huấn các huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Kỳ Sơn, Tân Lạc, thị xã Hoà Bình đã cử cán bộ có kinh nghiệm, năng lực bám địa bàn để tuyên truyền tới đồng bào các dân tộc hy sinh lợi ích riêng, "tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc”.

Từ năm 1991 đến nay, cùng với những thành tựu tự hào đã đạt được trong hơn 30 năm tái lập tỉnh, ngành Tuyên giáo Hoà Bình đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, chủ động tham mưu có hiệu quả nhiều vấn đề mới, quan trọng trên lĩnh vực tuyên giáo của Đảng bộ, được Tỉnh uỷ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, trong thời gian gần đây "ban hành nhiều văn bản quan trọng lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tập trung vào các vấn đề lớn, đột phá mang tính chiến lược. Công tác sơ kết, tổng kết các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện đúng quy định; nắm bắt và điều tra dư luận xã hội được quan tâm. Công tác văn hoá - văn nghệ, báo chí, khoa giáo, nghiên cứu lịch sử Đảng được tăng cường. Làm tốt công tác cung cấp thông tin thời sự, chính sách và tăng cường đối thoại, hướng mạnh về cơ sở; chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Từng bước đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân”[2].

Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình trao giải cho các tập thể đạt giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 

Nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác tuyên giáo

Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các địa phương; sự nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của toàn ngành tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác với nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần quan trọng trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 12 kế hoạch để triển khai nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; tổ chức 07 hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII; ban hành các kế hoạch học tập chuyên đề hằng năm. Qua đó, các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, xác định nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ nét về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều phong trào, mô hình tốt, cánh làm hay và nhiều tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 03 tập thể và 05 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 tập thể, 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương; 17 tập thể, 25 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội được triển khai thường xuyên, có hiệu quả; đã tập hợp, phản ánh khách quan, trung thực các luồng thông tin nhiều chiều, đặc biệt là những vấn đề gây bức xúc, nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, các vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai 03 cuộc điều tra dư luận xã hội. Qua điều tra, nắm bắt tình hình dư luận đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường hoạt động các fanpage, group của lực lượng trên Facebook, Zalo, Mocha35 để tuyên truyền thông tin tích cực và cảnh báo, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu độc trên môi trường mạng. Tuyên truyền, phát động hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch các năm 2021, 2022, 2023 do Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương tổ chức.

Trong công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, lý luận chính trị..., ngành Tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy các cấp, chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện, nổi bật là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 06 - ĐA/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới”. Các Trung tâm chính trị cấp huyện đã mở 18 lớp sơ cấp lý luận chính trị với 887 học viên; tổ chức được 730 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với 45.767 học viên.

Với những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình đã được Chủ tịch nước Tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2003; Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2018. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2013 và Cờ thi đua xuất sắc năm 2016. UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2011, 2012, 2013; tặng Bằng khen năm 2014, 2015, 2016, 2017 và tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015. Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Tuyên giáo 5 năm (2010 - 2015)…

Ngành Tuyên giáo tỉnh đã thể hiện rõ vai trò “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong tình hình hiện nay, bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, có cả khó khăn và thách thức đan xen. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của người dân tiếp tục khó khăn dưới áp lực của nguy cơ lạm phát, khủng hoảng kinh tế, mất an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh thông tin. Một số vấn đề tiềm ẩn nguy cơ thành điểm nóng ở cơ sở. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị không ngừng chống phá với nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi, xảo quyệt; tình hình Biển Đông tiếp tục phức tạp. Bối cảnh đó đòi hỏi công tác tuyên giáo cần chủ động hơn, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời hơn để góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng, tạo lập sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và xã hội; xứng đáng với bề dầy truyền thống 75 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, xứng đáng là lực lượng tin cậy, luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tuyên giáo của Đảng.

---

[1] Lịch sử ngành Tuyên giáo tỉnh Hoà Bình (1948 - 2018), Hoà Bình 2018, tr.72.

[2] Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hoà Bình, 2021, tr.26, tr.27.

 

Vương Hùng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)